NATASJA EXEL

applied art - a contradictio in terminis happily applied on this blog

illustrations / projects / picture books / story telling / applied artThursday, 14 July 2011

Art

Mijn ouders verstaan de kunst van het corresponderen via de post.En dan bedoel ik schrijven met een pen op een kaart of een stuk papier, dat vervolgens vouwen en in een envelop stoppen, postzegel er op plakken en naar de brievenbus lopen en de kaart posten.
Ze schrijven goed en altijd de spijker op z’n kop. Deze kunstvorm beoefenen ze op de meest mooie kaarten die ze van ‘overal’ verzamelen.


My parents master the art of corresponding through mail. And with that I mean writing with a pen on a card or piece of paper, to fold that and put it in an envelope, stamping it and walk to a nearby mailbox to post your mail.
They write well and always get to the point. This form of art they practice on the most beautiful cards they collect from ‘everywhere’.


Na het (enorm) hard werken voor de schooltentamens om het jaar af te sluiten, ontving ik deze (gevonden in Engeland)…

After working (my ass of) very hard for the schoolexams to finish this year of, I received this one (found in England)…
Me on vacation, so elegant en welldressed...Reading the back: isn't it GREEN and AMAZING!
Monday, 11 July 2011

Schoollife

‘Al je werk heeft een bepaalde eigenaardigheid.’

‘All your work has a kind of singularity’.

-quote: member of the jury-

De tijd is weer gevlogen, juni leek dit jaar direct na januari te komen. Tijd om voor de tweede keer beoordeeld te worden door de ‘opleidingsjury’.
Loop even mee...

Time flew, and June came right after January this year. Time to be judged by the ‘school jury’, for the second time.
Walk with me...Fundamenteel Onderzoek Vlak
Fundamental Research 2D

Leertraject:
van schilderen in zwart-wit naar schilderen in kleur met acryl. Grote boze verf in vergelijking met mijn geliefde, aimabele en zeer elegante aquarel.

Learning route:
from painting in black and white to painting in color. With acrylic paint. Big bad paint in resembling with my beloved, pleasant and most elegant aquarelle.


Geschilderd met zwarte en witte verf op een middengrijs fond. Origineel: De Ganzenhoedster van Emile Claus. In mijn schilderij zijn er een paar ganzen uit het origineel verloren gegaan en het lijkt avond te zijn in plaats van ochtend. Het is wat melancholisch.

Painted with only black and white paint on a middlegrey fond. Original: The Goose guardian by Emile Claus. In my painting I've lost a few of the original geese and it appears to be in the evening instead of early morning.
It is somewhat melancholy.


Geschilderd met ultramarijn en gebrande omber, gemengd tot warme en koude grijzen.
Origineel: Italiaans landschap van Herman van Swanevelt.

Painted with ultramarijn and burned ombre, mixed and made warm and cold grey.
Original: Italian landscape by Herman van Swanevelt.Toonvierkant: wit, ultramarijn en gebrande omber.

Coloursquare: white, ultramarijn and burned ombre.

(And no, it's not perfect. Yet.)


Glaceren / To glace

Mijn oprit in de zon, hoe zijn de schaduwen.
My driveway in the sunlight, what are the shadows like.


Gebakje in het donker, schaduwen & kleuren.

Pastry in the dark, shadows & colours.En uiteindelijk: een gek gebakje in het licht. Schaduwen, licht, kleuren, zien en schilderen!

And finally: funny pastry in the light. Shadows, light, colours, see and paint!


And now I think (wishfully), acrylic paint and I:

‘the beginning of a beautiful friendship?’


Schoollife

Fundamenteel Onderzoek Ruimtelijk
Fundamental Research 3D

Leertraject:
naar aanleiding van een vormconcept zoveel mogelijk werkstukken maken met zoveel mogelijk materiaal en technieken. De werkplaats op school, waar we alle technieken moeten leren, bevindt zich helaas in de ‘twilightzone’: alles wat je er doet duurt minstens vijf keer zo lang als thuis (of op de camping of met één arm). Maar je kunt niet zonder het advies en de hulp van de alleswetende werkplaatsmannen (die zuigen alle kennis uit lucht, je bent zelf ineens blanco), je bent u-ren aan het werk en dan heb je een staafje ijzer aan een ander staafje ijzer gesoldeerd (je denkt dan dat je kunt solderen, maar thuis valt het uit elkaar), dit proces gaat door tot je een doorbraak maakt en het tweeduister uitspringt met een paar geschikte formele studies onder de arm.

Learning route:
given a concept in shape, make as many pieces with as many materials as you can handle and use all the techniques you can master.The workshop where we have to learn all of this is currently stated in the twilightzone: which means that everything you do there is taking up five times as much of your time then when you do it at home (or on a campsite, or with one arm). The point is you can’t make anything without the overall knowledge of the workshopmen (the suck all the knowledge right out of the air and your own brain turns blank). Then you are working for hours and hours and at the end of the day you managed to have soldered one piece of iron to another piece of iron (then you think, well at least I can solder now, but no, when you come home it has already fallen apart). This whole process goes on and on and, you will get an epiphany and jump out of the twilightzone with some pretty decent studies under your arm.

Concept Open en Dicht / Open and Closed


Schoollife

Perceptuele Vormgeving Ruimtelijk
a.k.a. boetseren (in dit geval)

Perceptive Studies 3D
a.k.a. moulding (in this case)

Leertraject: van een ‘vierkante’ paprika (de leer van techniek en observatie) naar een stilleven.

Het eindobject is het enige dat werkelijk ergens op lijkt (zo ook op het origineel, heel belangrijk), dus dat is het enige dat hier gepubliceerd wordt. Tijdens de studies hier naartoe zocht ik in mezelf naar die onbevangen klei-kleuter die met het grootste gemak verhouding, loodlijn en plaatsing in het vak ziet. Maar helaas, hoe ouder je wordt hoe meer je ‘denkt’ dat je weet wat je ziet.

Learning route: from a ‘square’ paprika (learning technique and observation) to a still live.

The final object is the only thing that resembles anything (even the original, which is a big deal), so that will be the only thing I'll donate to this blog. While studying I hoped to get the same feeling as when in kindergarten and happily moulded nice things which contained the all important proportions, perpendiculars and placing the objects correctly in space. But to bad, the older you get the more you ‘think’ you see the truth.
In ieder geval, ik vind hem leuk.

Anyway, I like the whole thing.Schoollife

Autonome Vormgeving
Autonomus Design

Leertraject: naar aanleiding van een gekozen locatie studie doen naar registratie, esthetiek, waarneming en betekenis van deze plek. In de blender, deksel eraf tijdens het draaien, en beelden maken.

Learning route: choose a location and study registration, aesthetics, perception and the meaning of this place. Put all of this together in the blender, pull of the lid while turning en make some sculptures.


Mijn locatie: meest noordelijke zandverstuiving van de provincie Gelderland (uitzicht vanuit mijn werkkamer).

My location: most Nordic sand atomising of the province of Gelderland (view from my studio).


Beelden / Sculptures


Kleur van zand en zand en zand, ijzer als bestanddeel uit de grond en rood voor 'hé, wat ligt daar?' (Er ligt altijd wel iets interessants op de zandverstuiving; een schep, een dode eekhoorn, etc.).


Colour of sand and sand and sand, iron as part of the autonomy of this area and red stands for 'hey, what is lying there?' (There is always something interesting lying around, like a shuffle of a dead squirrel and stuff like that).IJzer en klei, kleuren van het gebied, ondergronds en bovengronds. Gesorteerd.


Iron and clay, colours of the area, underground and above ground. Sorted out.


Zand en zand en stenen en zand.


Sand and sand and stones and sand.
Werk van een paar van mijn collega’s

Work from a few of my colleagues

poëzie

poetry


Kleur en materiaal

Colour and materialHemels en goddelijk

Heavenly and divineIllustraties, collage en fotowerk voor een niet zo authentiek oude poort in de stadsmuur van Zwolle.Illustrations, collage and photowork for an not so authentic old gate in the citywall of Zwolle.