NATASJA EXEL

applied art - a contradictio in terminis happily applied on this blog

illustrations / projects / picture books / story telling / applied artMonday, 30 April 2012

SCHOOLLIFE

“Wat is het verschil tussen wat je laat zien voor Autonome Vormgeving en de andere vakken?” 

 

“….eh….dat het andere vakken zijn….?”


(in het kader van ‘reflecteren op het eigen werk is erg belangrijk dit semester’, is dit dus niet het gewenste antwoord)

December en januari
...stonden natuurlijk in het teken van de tentamens, daarvoor was het nodig om als een maniak te tekenen, boetseren, vilten (met sop én met naald), fotograferen, glazuren, maquette maken, bakken, lino te snijden, inkt op oliebasis te smeren (overal), krassen, smeren, photoshoppen, plakken, aan persen draaien, spinnen, werkboeken te maken en dagenlang klim en vliegwerk te verrichten...
met, voor de 4 praktijkvakken, dit resultaat:

Mijn plaats om te exposeren: de hele hal.
My place of bussines: the entire hall.

December and January
…stood (off course) for exams. To get it done, I’ve had, like a maniac, to draw, sculp, felt (with soap and with needle), make photo’s, glace, make a marquette, bake, cut lino, lubricate sink with ink on oil base (on the sink and everywhere else), scratch, Photoshop, paste, press, spin, make portfolio’s and perform a lot of climbing and flying.
With the following results:Perceptuele Vormstudie Vlak
Modeltekenen

Menselijk lichaam als visueel gegeven. Inzicht krijgen in het overzien van het onderwerp, totaalvorm, hoofdvormen en details naar de waarneming van het figuur in relatie met de ruimte waarin deze zich bevindt. Verrijken en intensiveren van de waarneming. Ontwikkelen eigen beeldtaal. Mondeling reflecteren op eigen werk en dat van anderen.

Werken naar ongekleed model. Lange en korte standen. Inkt op 120 grams tekenpapier. Houtskool op Kasaka en 120 grams wit tekenpapier van 50 x 65 cm.Perceptual Studies 2D
Drawing of a model

Study the human body as a visual concept. To see the subject in its whole form, to shape the details as seen and to see the figure in relation to the surrounding space. Enrich and intensify visual study. Develop own handwriting. To reflect orally on study and work.

Working with a nude model. Long and short poses. Ink on 120 grams drawing paper. Wood chalk on Kasaka and 120 grams of white drawing paper (50 x 65 cm).Opwarmen / warming up

Zetten van zelfverzekerde lijnen / drawing in confident lines

Oefening kopieren 'grote meesters' / practice copying 'masters'


Rodin

Klimt


Degas

poetsen / to whipe 


Arceren

Eindtekening geinspireerd op Avondwind van Hopper
Final drawing, inspired on Evening Wind from Hopper 


Werkbespreking 

SCHOOLLIFE

Fundamenteel Beeldonderzoek Vlak
Grafiek

Leren grafische technieken: ets, droge naald, linosnede en monotype. Techniek en beeldende kwaliteit spelen beide een rol in deze colleges.
Gewerkt met alle drukplaten, zink en röntgen, inkt op olie- en waterbasis, drukpers en alle benodigde attributen voor de uitgevoerde technieken.

Fundamental Research 2D
Graphics

Learning graphic techniques: etsing, dry needle, linocut and monotype. Technique and quality of the image are both important in these classes.
Working with plates, sink, röntgen, ink on a base of oil and water, all attributes that are to be used to learn these skills. 


 
Ets


Droge naald ets / dry needle ets


Droge naald op rontgen / dry needle on rontgen

 

Linosnede / linocut

 
 monotype


Meerkleurenlino / multiplecolorlino

 
 

werkboek
portfolio


werkbespreking


SCHOOLLIFE

Fundamenteel Beeldonderzoek Ruimtelijk
Keramiek

Een half jaar werken vanuit een gekozen vormsoort of vormconcept. Processen van bakken en drogen leren.    Werken met engobes en glazuren. Klei opbouwen vanuit platen, plakken en rollen. Werken met pers en drukmal. Proces visualiseren en verslag leggen in werkboek.

Gewerkt met klei (chamotte grof en fijn – zwart, wit en rood), glazuur en engobe.

Fundamental Research 3D
Ceramics

Choosing a concept and working with that for the semester. Process of baking and drying. Working with engobe and glace. Building with clay: plates, pieces and rolls. Working with a press and forms. Visualising and recording the process in a portfolio.

Worked with clay (Chamotte, black, white and red), glace and engobe.


Thema  SCHEPPEN 

Theme TO SCOOP


Techniek: opbouwen vanuit platen
Technic: building from plates

De beweging van het scheppen.
The movement of scooping.
Engobe
Glazuur / glace
Werkbespreking


SCHOOLLIFE

Autonome Vormgeving
Het thema voor Autonome Vormgeving 3 en 4 is De Menselijke Maat, dus voor het hele 2e jaar. Voor Autonome Vormgeving 3 zoeken we een eigen subthema. Aan de hand daarvan maken we minimaal 6 eindbeelden die tot stand komen door concept, waarneming en/of materiaal. Dit proces wordt vastgelegd in een werkboek en voorzien van een theoretische onderbouwing.


Autonomus Design
The overall theme ‘The Human Size’, is key at Autonomus Design 3 and 4, the whole second year. We find a subtheme for AD 3 and make at least six images that were produced via concept, perception and/or use of material. This process will be documented in a portfolio with a theoretical discribtion.
atelier...aan het werk...
...working...installation Amica Sum


Sunday, 29 April 2012

LIFE

Dat was lang, lang geleden. December en januari: tentamens. Februari en maart: even van de wereld. April: en weer terug op aarde.

Februari en maart
Was even ergens anders, waar ik uiteindelijk de verschijningsvorm aannam van een Mexicaanse ballonnenverkoper op een zonnige lenteochtend.


That was a long, long time ago. December and January: exams. February en March: on another planet. April: back on earth.

February and March
I was somewhere else, in a place where I finally took on the appearance of a Mexican balloon salesman on a sunny spring morning.