NATASJA EXEL

applied art - a contradictio in terminis happily applied on this blog

illustrations / projects / picture books / story telling / applied artMonday, 14 February 2011

LIFE (or in this case DEATH)

“They took all the trees, and put ’em in a tree museum
And they charged the people a dollar and a half to see them
No, no, no, don’t it always seem to go
That you don’t know what you’ve got till it’s gone
They paved paradise, and put up a parkin’ lot”

Big Yellow Taxi, Counting Crows


‘Het is een mooie dag om bomen om te hakken, jongen’.
‘It’s a good day for cuttin’ some trees, boy’.

De volgende beelden zijn niet geschikt voor natuurliefhebbers.
Achtendertig gezonde, 30 jaar oude Zilveresdoorns leggen vandaag het loodje.

The following images are not for the ones with a hart for nature.
Thirty-eight healthy, 30 year old Maple trees kicked the bucket today.

our tree

our tree and the remains of his brothers


Het maakte sommige mensen zelfs...gelukkig.
Mijn buurvrouw staat buiten en kijkt naar het geweld van de machines en luistert naar het brullen van de zagen. Met een twinkel in haar ogen snuift ze geur van omgehakte bomen eens diep op.

Some people actually looked...happy.
My neighbor is standing in the street; she’s looking at the violence of the machines, listening to roaring of the saws. With a sparkle in her eyes she inhales the scent of freshly cut down trees.

it begins


and it ends

like it was never thereZe zijn een paar bomen vergeten. Hoe lang zal dat duren...
They forgot some trees over there. For how long...

Friday, 11 February 2011

LIFE

Staren naar de muur
Soms gebeurt het. Staren. Je moet nadenken, dus je gaat staren. Het liefst naar iets wat je niet afleidt van die zo belangrijke overpeinzing.
Staren naar je overbuurvrouw die haar begonia’s snoeit, het gras dat groeit of een grote smoezelige muur op school.

De mijne bleek niet zo leeg als verwacht (muur en overpeinzing).


Staring at the wall
Sometimes it happens. Staring. You have to think, so you stare. Preferably at something or someone that doesn’t distract you from your important thought.
Staring at your neighbour crawling in her flowerbeds, the grass that grows or a big, not to clean, wall at school.

Mine wasn’t as empty as expected (wall and thought, for that matter)
Wednesday, 2 February 2011

Schoollife

Een half jaar in vogelvlucht(perspectief)

Na de introductie met ‘ontvormen’ van een ontstopper gingen we op volle snelheid van start. September, oktober, november en december vlogen voorbij, de landing werd ingezet voor de tentamens in januari, waarin alles samenkwam en we onze vermoeide zielen op het hakblok gooiden.

Vlieg per vak even mee…

Six months of school in a blink (of an eye)

After introduction and the ‘deforming’ of a plunger, things got serious and we went full speed ahead. September, October, November and December flew by, we prepared for landing in January, for judgment day. Exams. So we had to throw our tiered souls at the mercy of our judges.

Fly with me, one course at a time…


Fundamenteel Onderzoek Vlak
Fundamental Research 2D

Van knipsel tot schilderij
From cutting paper to painting
Voordat het schilderijen werden waren het honderden geknipte en geplakte composities en ordeningsstudies en schetsen. Honderden...

Before it became paintings it were hundreds of cut-out and glued compositions and studies and sketches. Hundreds...


Schoollife

Fundamenteel Onderzoek Ruimtelijk
Fundamental Research 3D

Van drie thema’s naar één eindbeeld
From three theme’s to one statue

De geometrische massa
The geometrical mass


Transport
Transport
Transport grapje
Little transport humor
De maat der dingen
The size of thingsEindbeeld
Final statue


Werkbespreking
Final presentation


Schoollife

Perceptuele Vormstudie Vlak
Perceptive Studies 2D

In een half jaar van matig en typisch gevormd flesje, via de ovalen (die overal in lijken te zitten), tekenen naar de 'werkelijkheid' (was die stoel daar wel echt, dacht het niet) en de plaatsing op het papier (veel lege ruimte, mooi maar niet goed) naar een stilleven. Een stilleven naar de waarneming opgebouwd uit vlakken en licht en donkerpartijen. Een wonder!

In two semesters from funny little deformed bottle, ovals (that seemed to be everywhere), drawing by reality (was that chair really there, don't think so) and positioning your object on paper (love space, teacher does to, but not the assignment!) to a full-blown still-life. A Still-life at true perception build from surfaces. A miracle!

Schoollife

Autonome Vormgeving
Autonomus Design

Van verzamelen, assembleren, ontdekken en uitproberen naar een thema met twee- en driedimensionale beelden.

From collecting, assembling, discovering en trying to a theme with two- and three-dimensional objects.

Kort door de bocht:
The short story:


Assembleren
To assemble
Reflecteren
To reflect

Verzamelen
To collect

Ontdekken
To discover
Uitproberen
To try

Hoe ga ik het bouwen?
How can I make it?

Tafel gevonden voor 'de werktafel'. Je zou het niet zeggen, maar deze tafel bleek zo'n 100 kilo te wegen (ommenabij ;).

Found a table for 'the worktable'. Can't tell by looking at the picture, but this thing weighs about 200 pounds (give or take ;).
Presenteren van het werk (van alle vakken)
Presenting the work (all courses)

Thema 'hiding in plain sight'
Theme 'hiding in plain sight'

Beelden voor het thema: deuren, foto's van 'toevalligheden'en de 'zelforganiserende' werktafel (met vele ordeningen).

Objects voor the theme: doors, photographs of 'coinsedences' and the 'self-organising' worktable (with many features).

Deuren, wat is achter de deuren, je kunt ze zien, ze verstoppen zich niet. Soms zijn ze open. Soms durf je naar binnen of niet. Soms zijn het er veel, soms zie je hun hart, soms is het donker.

Doors, what is behind the doors, you can see them, they don't hide. Sometimes they're open, do you go in or don't you. Sometimes, there are many, sometimes you can see their hart, sometimes it's dark.Beelden van mijn kunstminnende collega’s
Object from my art loving colleges


Thema 'heldere samenwerking'
Theme 'clear coalition'


Thema 'waar begint de stad'
Theme 'where does the city begin'
Thema 'de macht van de pillen'
Theme 'the power of pills'Thema 'backpack'
Theme 'backpack'

Thema 'moeder'
Theme 'mother'

Thema 'het moment van de ontsnapping'
Theme 'the moment of escape'