NATASJA EXEL

applied art - a contradictio in terminis happily applied on this blog

illustrations / projects / picture books / story telling / applied artMonday, 11 July 2011

Schoollife

Autonome Vormgeving
Autonomus Design

Leertraject: naar aanleiding van een gekozen locatie studie doen naar registratie, esthetiek, waarneming en betekenis van deze plek. In de blender, deksel eraf tijdens het draaien, en beelden maken.

Learning route: choose a location and study registration, aesthetics, perception and the meaning of this place. Put all of this together in the blender, pull of the lid while turning en make some sculptures.


Mijn locatie: meest noordelijke zandverstuiving van de provincie Gelderland (uitzicht vanuit mijn werkkamer).

My location: most Nordic sand atomising of the province of Gelderland (view from my studio).


Beelden / Sculptures


Kleur van zand en zand en zand, ijzer als bestanddeel uit de grond en rood voor 'hé, wat ligt daar?' (Er ligt altijd wel iets interessants op de zandverstuiving; een schep, een dode eekhoorn, etc.).


Colour of sand and sand and sand, iron as part of the autonomy of this area and red stands for 'hey, what is lying there?' (There is always something interesting lying around, like a shuffle of a dead squirrel and stuff like that).IJzer en klei, kleuren van het gebied, ondergronds en bovengronds. Gesorteerd.


Iron and clay, colours of the area, underground and above ground. Sorted out.


Zand en zand en stenen en zand.


Sand and sand and stones and sand.
Werk van een paar van mijn collega’s

Work from a few of my colleagues

poëzie

poetry


Kleur en materiaal

Colour and materialHemels en goddelijk

Heavenly and divineIllustraties, collage en fotowerk voor een niet zo authentiek oude poort in de stadsmuur van Zwolle.Illustrations, collage and photowork for an not so authentic old gate in the citywall of Zwolle.


No comments: