NATASJA EXEL

applied art - a contradictio in terminis happily applied on this blog

illustrations / projects / picture books / story telling / applied artThursday, 14 July 2011

Art

Mijn ouders verstaan de kunst van het corresponderen via de post.En dan bedoel ik schrijven met een pen op een kaart of een stuk papier, dat vervolgens vouwen en in een envelop stoppen, postzegel er op plakken en naar de brievenbus lopen en de kaart posten.
Ze schrijven goed en altijd de spijker op z’n kop. Deze kunstvorm beoefenen ze op de meest mooie kaarten die ze van ‘overal’ verzamelen.


My parents master the art of corresponding through mail. And with that I mean writing with a pen on a card or piece of paper, to fold that and put it in an envelope, stamping it and walk to a nearby mailbox to post your mail.
They write well and always get to the point. This form of art they practice on the most beautiful cards they collect from ‘everywhere’.


Na het (enorm) hard werken voor de schooltentamens om het jaar af te sluiten, ontving ik deze (gevonden in Engeland)…

After working (my ass of) very hard for the schoolexams to finish this year of, I received this one (found in England)…
Me on vacation, so elegant en welldressed...Reading the back: isn't it GREEN and AMAZING!
No comments: