NATASJA EXEL

applied art - a contradictio in terminis happily applied on this blog

illustrations / projects / picture books / story telling / applied artSunday, 2 October 2011

LIFE

Het is 2 oktober, meer dan 25 graden en dus eindelijk zomer geworden!
(de zomer zoals vastgesteld van, laten we zeggen, juni tot augustus, was, voor iedereen die erbij was, een lang, nat en mistig gebeuren)
Helaas moet ik nu (vakantie is over, zon!) studeren, schetsen, verslagen maken, onderzoek doen, uittreksels maken, werkboeken opzetten en bijhouden, keramiektechnieken aanleren en wachtende mensen natekenen op het treinstation (een plek waar geen normaal mens zich waagt als het zo warm is). Kent een treinstation eigenlijk wel een ideale weersomstandigheid? Misschien een aangename voorjaarsdag, zonder regen, zonnetje en een graad of 20, je hoeft alleen een dun jasje mee en...
...enfin, studeren...

The day is October 2nd, it's over 25 degrees outside and so it's finally summer!
(the summer, in the established period, June till August, was, for everyone in Holland, a long, wet and foggy thing)
Unfortunately now I have to (because holiday is over, sun!) study, sketch, write essays, do research, make extractions from textbooks, start of workbooks and keep them up to date, learn ceramic techniques en draw 'waiting' people at the train station (a place where no normal human being will go when it's hot out). Does a train station even have an ideal weather situation? Maybe a pleasant spring day, no rain, little sun and about 20 degrees, you only have to bring a light jacket and ...
...anyway, study....
No comments: